WWW.URINEVERLIES.TOPLINK.BE
INCONTINENTIE / URINEZUUR - Home - Vormen incontinentie

 Urineverlies vormen

Incontinentie vormen

Incontinentie is het niet of nauwelijks kunnen ophouden van urine en/of ontlasting. In Nederland lijden ongeveer één miljoen mensen (750.000 vrouwen en 250.000 mannen) aan een vorm van incontinentie. Urineverlies komt voor onder alle leeftijdsgroepen. Er zijn verschillende vormen van incontinentie.

Stressincontinentie

Stressincontinentie of inspanningsincontinentie komt vooral bij vrouwen voor. Er worden druppels of scheutjes urine verloren bij hoesten, lachen, tillen of andere plotselinge inspanning. De oorzaak van inspanningsincontinentie ligt vaak in een verslapping van de bekkenbodemspieren, bijvoorbeeld na een bevalling, door roken, door overgewicht of door gebrek aan beweging. Met bekkenbodemspieroefeningen kan stressincontinentie vaak worden verbeterd. Ook een steunpessarium of operatief ingrijpen kan uitkomst bieden bij deze vorm van ongewild urineverlies.

Overloopincontinentie

Druppelincontinentie is een vorm van ongewenst urineverlies gekenmerkt door langdurig nadruppelen. De oorzaak van dit mannenprobleem is vaak een prostaatvergroting, maar ook suikerziekte of een neurologische afwijking kan overloopincontinentie veroorzaken. Het gaat om urineverlies in kleine scheutjes op onregelmatige tijdstippen zonder dat de blaas eigenlijk geledigd wordt. Het niet iet optimaal functioneren van de bekkenbodem en zijn spieren kan gebeuren door een bevalling, tijdens de menopauze, na verschillende blaasontstekingen of na een operatie ter hoogte van de onderbuik of de prostaat. Een andere mogelijkheid is een erg verzwakte samentrekking van de blaasspier of een vernauwing van de urinebuis als gevolg van een steentje of een tumor die de urinebuis afsluit. Prostaatproblemen kunnen ook de oorzaak zijn. Incontinentieproblemen kunnen voorkomen na een operatie. De symptomen kunnen ook voortvloeien uit het gebruik van medicijnen of psychologische factoren zoals verdriet of stress.

Aandrangincontinentie

Urge incontinentie is aandrang om te urineren en de urine kan niet worden opgehouden gedurende een paar minuten. Het toilet wordt niet op tijd bereikt. Soms wordt de aandrang helemaal niet gevoeld. De oorzaak van aandrangincontinentie ligt bij een te grote activiteit van de blaasspier. De blaasspier wordt al geprikkeld tijdens het vollopen van de blaas of bijvoorbeeld door psychische prikkels of aanrakingsprikkels. Deze prikkels leiden tot het samentrekken van de blaasspier. De druk in de blaas neemt toe en de persoon voelt aandrang tot urineren. De sluitspier kan deze druk niet meer aan en er vindt een urinelozing plaats. Aandrangincontinentie is vaak het gevolg van neurologische aandoeningen, ontstekingen en lichaamsvreemde voorwerpen (bv. een blaassteen). Een behandeling met medicijnen of oefentherapie (blaastherapie) kan soms uitkomst bieden.

Faecale incontinentie

Ontlastingsincontinentie is een onvrijwillige verlies van rectale inhoud door het anaal kanaal. Mannen hebben tot vier keer minder last van ontlastingsincontinentie in vergelijking tot vrouwen. Faecale incontinentie kan veroorzaakt worden door een anorectale pathologie, beschadiging van de sfincter van de bekkenbodem, inflammatoire darmziekte, prikkelbare darmsyndroom, neurologische ziekte, overvloeiende ontlasting, ontoereikende toilet faciliteiten of onvoldoende zorg.

Volledige incontinentie

Bij volledige incontinentie is er geen controle meer over zowel de blaas -als darmfunctie. Stoornissen in de hersenen, dementie, beschadigingen van het ruggenmerg of aangeboren afwijkingen aan de blaas of darmen zijn oorzaken van volledige incontinentie.

Incontinentie bij kinderen

Sommige kinderen zijn geboren met een ziekte of handicap waardoor het moeilijk is om de controle te houden over hun blaas en/of darmen. Andere kinderen hebben last van bedplassen of enuresis nocturna. Spanningen of emotionele gebeurtenissen kunnen de oorzaak zijn. Stimuleer het kind door positief te reageren als het goed gaat. Gerichte training is soms zinvol. Het kind wakker maken om bedplassen te voorkomen heeft weinig zin en kan zelfs averechts werken.

Nadruppelen (PMD)

Het nadruppelen betekent het verlies van enkele druppeltjes urine na de urinelozing wanneer de blaas volledig leeg lijkt te zijn. De medische term is Post Micturition Dribbling' Het gebeurt meestal als de penis terug wordt geplaatst en de kleding weer dicht wordt gedaan. Het gevolg is natte en bevlekte kledij. De urinebuis wordt niet volledig geledigd door de omliggende spier.

vouwfiets kopen - oatmeal diet - dakkoffer kopen - trampoline test - verkiezingen 2012 - maaltafels oefenen - mobilhome huren
 webdesign