WWW.URINEVERLIES.TOPLINK.BE
INCONTINENTIE / URINEZUUR - Home - Urineretentie

 Urine - Urineretentie

Wat is urineretentie

Urineretentie is het niet volledig of helemaal niet kunnen legen van de blaas Urineretentie kan acuut zijn of chronisch. Bij acute urineretentie kunt u de blaas helemaal niet legen, ondanks grote aandrang om te plassen en er treedt een plotselinge, pijnlijke ophoping van urine op. Bij chronische urineretentie kan de blaas niet meer volledig worden geleegd, met als gevolg een geleidelijke, pijnloze ophoping van urine in de blaas. Beide vormen van komen bij mannen meer voor dan bij vrouwen.

Oorzaken urineretentie

Druk van buiten op de plasbuis uitgeoefend kan de urinestroom tegenhouden en zo acute urineretentie of chronische urineretentie veroorzaken.

De meest voorkomende oorzaak van urineretentie bij mannen is een vergrote prostaat of BPH (Benigne Prostaathypertrofie). Soms wordt de urinestroom beperkt door een vernauwde plasbuis of door een vernauwde voorhuid - fimosis.

Bij vrouwen kan zich urineretentie voordoen aan het begin van de zwangerschap door de druk die de groeiende baarmoeder op de plasbuis uitoefent, maar deze kan verdwijnen als de baarmoeder hoger in de buikholte komt.

Bij beide geslachten kan urineretentie het gevolg zijn van obstipatie, omdat de ontlasting dan op de plasbuis kan duwen. Soms is de oorzaak een aandoening waarbij de blaashals verstopt is, zoals bij blaasstenen en blaastumoren. Ook een beschadiging aan de zenuwen die de blaasspieren aansturen, kan urineretentie veroorzaken. Dit kan optreden bij multipele sclerose of door ruggenmergletsel.

In sommige gevallen kan chronische urineretentie acuut worden door een plotselinge toename van urine. De oorzaak daarvan kan gebruik van vochtafdrijvende middelen zijn, koud weer of overvloedige alcohol. In andere gevallen is acute urineretentie een bijwerking van antidepressiva of medicijnen tegen de ziekte van Parkinson.

Symptomen urineretentie

De symptomen van acute urineretentie ontwikkelen zich binnen enkele uren en zijn buikpijn en een verontrustende en pijnlijke aandrang om te urineren zonder dat te kunnen. Chronische urineretentie veroorzaakt meestal geen pijn. De symptomen ontwikkelen zich langzaam en zijn een frequente aandrang tot plassen, het opzetten van de buik, het plassen komt moeilijk op gang, een slappe urinestraal die eindigt met druppelen eb in sommige gevallen tussentijds urineverlies.

Urineretentie kan schade aan de nieren toebrengen als de urine niet uit de nieren weg kan stromen (hydronefrose) of leiden tot blaasontsteking.

Behandeling urineretentie

Bij acute urineretentie moet uw blaas worden geleegd door blaaskatheterisatie. Om de oorzaak vast te kunnen stellen, moeten mogelijks endeldarm, prostaat en bekken worden onderzocht en speciale testen worden uitgevoerd (=urodynamisch onderzoek of cystoscopie).

Chronische urineretentie kan worden vermoed als bij een routineonderzoek blijkt dat uw blaas uitgezet is. De testen zijn dezelfde als die voor acute urineretentie. De oorzaak van de urineretentie wordt behandeld en meestal is de blaasfunctie daarna weer normaal. Als de aandoening door een zenuwbeschadiging veroorzaakt is, kan permanente katheterisatie of katheterisatie met tussenpozen nodig zijn. U kan leren hoe u deze zelf toepast.

Urineretentie tijdens de zwangerschap verdwijnt gewoonlijk met het groeien van de baarmoeder deze beweegt zich dan van het bekken naar de buikholte, waarmee de druk op de plasbuis afneemt.

Factoren urineretentie

vouwfiets kopen - oatmeal diet - dakkoffer kopen - trampoline test - verkiezingen 2012 - maaltafels oefenen - mobilhome huren
 webdesign